DOKUMENDID

ERINEVAD DOKUMENDID LAPSEVANEMATELE
Tõrva Lasteaed Mõmmik põhimäärus.
Vastu võetud 06.11.2012 nr 13.
Tõrva lasteaia Mõmmik  kodukord. Kinnitatud 01.09.2015a.
Avaldus lapse lasteaia nimekirjast kustutamiseks.
Arengukava aastateks 2020 - 2023. Arengukava Riigi Teatajas.
Lasteasutuse tegevuskava 2020/2021.
Lasteaiakoha taotluse dokument täitmiseks.
Vanemate poolse osalustasu määr ja tasumise kord Tõrva linna lasteaedade rahastamisel.
Õppe- ja kasvatustegevus.

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Uudiste kategooriad

Facebook