DOKUMENDID

ERINEVAD DOKUMENDID LAPSEVANEMATELE
Tõrva Lasteaed Mõmmik põhimäärus.
 Vastu võetud 20.03.2018 nr 15.
Tõrva lasteaia Mõmmik  kodukord. Kinnitatud 01.10.2021
Avaldus lapse lasteaia nimekirjast kustutamiseks.
Arengukava aastateks 2020 - 2023. Arengukava Riigi Teatajas.

 

Lasteasutuse tegevuskava 2022/2023.

 

Lasteaiakoha taotluse dokument täitmiseks.
Vanemate poolse osalustasu määr ja tasumise kord Tõrva linna lasteaedade rahastamisel.
Õppe- ja kasvatustegevus.

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Uudiste kategooriad

Facebook