Hoolekogu

HOOLEKOGU JA LIIKMED

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu koosseis

Hoolekogu koosseisu kuulub iga rühma lastevanemate vähemalt üks esindaja, õpetajate ja Tõrva valla esindaja.

Lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate rühmakoosolekute poolt üheks aastaks. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu poolt.

Tõrva valla esindaja määrab Tõrva Vallavolikogu ja hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Esindaja võib olla tagasivalitav.

Lasteasutuse direktor esitab ettepaneku vallavalitsusele hoolekogu koosseisu kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning koostab oma tegevuse planeerimiseks igaks õppeaastaks tööplaani.

Hoolekogu pädevus, täpsem valimise kord ja töökord on sätestatud Koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteaia põhimääruse peatükis 7.

hoolekogu1.jpg
hoolekogu2.jpg

Hoolekogu liikmed 2022/2023 .a.

1. Mario Kirt – Karumõmmi rühma lapsevanemate esindaja
2. Mikk Umbleja – Mesimummu rühma lapsevanemate esindaja
3. Sandra Kõressaar – Kaisukaru rühma lapsevanemate esindaja
4. Anneli Jõgisuu – Mürakaru rühma lapsevanemate esindaja
5. Hedi Kurg – Mõmmibeebi rühma lapsevanemate esindaja
6. Aivo Vaiksoo – Mesikäpa rühma lapsevanemate esindaja
7. Ivar Kais - Karukese rühma lapsevanemate esindaja
8. Siim Eomõis - Sipsiku rühma lapsevanemate esindaja
9. Eliise Suija  - Särakaru rühma lapsevanemate esindaja

Tõrva Lasteaed Mõmmik pedagoogide esindaja - Ester Siirak
Tõrva Vallavalitsuse esindaja - Helen Elias

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Uudiste kategooriad

Facebook