Hoolekogu

HOOLEKOGU JA LIIKMED

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu koosseis

Hoolekogu koosseisu kuulub iga rühma lastevanemate vähemalt üks esindaja, õpetajate ja Tõrva valla esindaja.

 

Lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate rühmakoosolekute poolt üheks aastaks. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu poolt.

 

Tõrva valla esindaja määrab Tõrva Vallavolikogu ja hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Esindaja võib olla tagasivalitav.

Lasteasutuse direktor esitab ettepaneku vallavalitsusele hoolekogu koosseisu kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning koostab oma tegevuse planeerimiseks igaks õppeaastaks tööplaani.

Hoolekogu pädevus, täpsem valimise kord ja töökord on sätestatud Koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteaia põhimääruse peatükis 7.

hoolekogu1.jpg
hoolekogu2.jpg

Hoolekogu liikmed 2021/2022 .a.

1. Mario Kirt – Karumõmmi rühma lastevanemate esindaja
2. Mikk Umbleja – Mesimummu rühma lastevanemate esindaja
3. Erkki Naaris – Kaisukarude rühma lastevanemate esindaja
4. Anneli Jõgisuu – Mürakarude rühma lastevanemate esindaja
5. Sandra Kõressaar – Mõmmibeebi rühma lastevanemate esindaja
6. Aivo Vaiksoo – Mesikäpa rühma lastevanemate esindaja
7. Laura Orle - Karukeste rühma lastevanemate esindaja

Tõrva Lasteaed Mõmmik pedagoogide esindaja - Geir Seemen
Tõrva Vallavalitsuse esindaja - Lauri Drubinš 

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Uudiste kategooriad

Facebook