Tere tulemast Tõrva lasteaia ‘MÕMMIK’ kodulehele!

Miks just Mõmmik?

Oleme hea asukohaga ja eeskujuliku personaliga värske ja uuendustele altis lasteaed.
mommik-meeskond.jpg
tegevused-ryhmas.jpg

Tegevused rühmades

Lisaks põnevatele igapäevategevustele toimuvad muusika- ja liikumistunnid. Üks kord nädalas käivad koolieelikud liikumistunnis Spordiklubis Viraaž. Samuti toimuvad liikumistunnid ka õuekeskkonnas. Toimub tihe koostöö kodu ja lasteasutuse vahel, tagamaks lapsele sobiv kasvukeskkond. Samuti rakendatakse õuesõpet, õppetegevuses digitehnoloogilisi vahendeid ning tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel lähtutakse laste huvidest ning arvestatakse laste individuaalsete võimetega. Lasteaed on liitunud “Kiusamisest vabaks” programmiga, mille kohta leiate informatsiooni siit: https://www.kiusamisestvabaks.ee/.

Rühmad ja õpperuumid

Meie lasteaias on üheksa rühma:

MÕMMIBEEBID (Sõimerühm 1,5-3.a)
MESIMUMMUD (Lasteaiarühm 3-4.a)
KARUKESED (Sobitusrühm 2-7.a)
SIPSIKUD ( Liitrühm 2-7.a)
MÜRAKARUD (Lasteaiarühm 4-6.a)
KARUMÕMMID (Lasteaiarühm 5-6.a)
MESIKÄPAD (Koolieelikud 6-7.a)
KAISUKARUD (Liitrühm 2-4.a)
SÄRAKARUD (Liitrühm 2-7.a)


 

 

Meie väärtused

Lasteasutuse visioon:
Mängin. Õpin. Hoolin. Varsti saangi kooli.

Lasteasutuse missioon:
Olla omanäoline, kultuuripärandit väärtustav ja edasikandev ning oma traditsioone hoidev organisatsioon, mis on avatud koostööks kõigi huvigruppidega.

Tõrva Lasteaed Mõmmik väärtused:
  • Hoolivus ja sallivus – Hoolime, kuulame ja mõistame, tagame parima keskkonna lastele.
  • Tervis ja turvalisus - Väärtustame tervist ja tagame ohutuse, oleme lapsele toeks tema mängudes, avastustes ja rõõmudes ning õpihimus.
  • Koostöö – Töötame koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel. Koostöö erinevate huvigruppidega tagab lasteaia arengu ja hea maine.
  • Lapsekeskne õpetamine – Õpetame ja õpime läbi mängu ja loova tegevuse.
Hoolivus ja sallivus
Hoolime, kuulame ja mõistame, tagame parima keskkonna lastele.

Galerii

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Uudiste kategooriad

Kiusamisest vabaks

Facebook

Progetiiger