‘MÕMMIK’ õppekoht

Miks just Mõmmik?

Mõmmik  Valga 58, Tõrva linn (8 rühma).

Avatud tööpäevadel 07.00-18.30.

Lasteaed asub spetsiaalselt selleks otstarbeks 1975. aastal ehitatud hoones, eemal sõiduteest ja kiviviske kaugusel metsast ning Riiska järvest. Asutus avati 20. oktoobril 1975.a.

Mõmmik on looduslähedane lasteaed, mis võimaldab individuaalset lähenemist igale lapsele. Hea looduslik asend (järve, jõe ning metsa lähedus) võimaldab hästi rakendada süvendatud keskkonnaalast õpet ja õuesoleku aega huvitavalt ning kasulikult sisustada. Uue ilme saanud lasteaia õueala annab endisest enam lastele võimalusi neid huvitavateks tegelusteks ja õuesõppeks.

mommik-meeskond.jpg
tegevused-ryhmas.jpg

Sündmuste kalender

Õppekohtade üritused võivad erineda. Iga õppekoha ürituste korraldamise ja toimimise eest vastutavad sealse maja kollektiiv, lähtudes just oma maja laste huvidest, vajadustest, arengust ja traditsioonidest.

Mõmmiku õppekoha üritused

Rühmad, õpperuumid ja personal

Sellest õppeaastast on Mõmmiku õppekohas 8 rühma

Mõmmiku õppekoht

MÕMMIBEEBID (Sõimerühm 1,5-3.a)

MESIMUMMUD (Lasteaiarühm 4-5.a)

KARUKESED (Sobitusrühm 3-7.a)

MÜRAKARUD (Lasteaiarühm 5-6.a)

KARUMÕMMID (Koolieelikud 6-7.a)

MESIKÄPAD (Liitrühm 2-4a)

KAISUKARUD (Lasteaiarühm 3-4.a)

SÄRAKARUD (Liitrühm 2-7.a)

Rühm

Õpetaja

Õpetaja abi

MÕMMIBEEBID
Sõimerühm
1,5-3 aastased lapsed

Elve Pärnaste

Nele Bend

Anneli Jõgisuu

MESIMUMMUD
Lasteaiarühm
4-5 aastased lapsed

Leili Kuum

Laivi Valgepea

Dagmar Laidsalu

MÜRAKARUD
Lasteaiarühm
5-7 aastased lapsed

Sirje Laanmäe

Liisi Raudsepp (assistent)

Kersti Luik

KARUMÕMMID
Lasteaiarühm
6-7 aastased lapsed

Siivi Kichno

Marlyn Metsoja

Tiina Kender

MESIKÄPAD
Liitrühm
2-3 aastased lapsed

Ines Piller

Katrin Purgats

Eve Lätt

KAISUKARUD
Lasteaiarühm
3-4 aastased lapsed

Marju Palk

Geir Seemen (lapsehoolduspuhkusel)

Elin Tamm (assistent)

Lilian Tõnisson

KARUKESED
Sobitusrühm
3-7 aastased lapsed

Kaisa Eomõis

Anneli Külm (assistent)

Maire Liiv (tugiisik)

Tiiu Kalliste

SÄRAKARUD
Liitrühm
2-6 aastased lapsed

Siret Letlane
Triin Ronimois (assistent)

Marina Õispuu

Ametikoht

Nimi

Vastuvõtuaeg

Kontakt

Direktor

Lisanna Kaar

Mõmmiku õppekoht

Kolmapäeval 13.00 - 17.15

Tõrvalille õppekoht

Teisipäeval 7.50 - 09.00 ja 12.00 - 14.00

Ritsu õppekoht

Esmaspäeval kell 12.00 - 13.30

NB! Palume eelnevalt kohtumise aeg kokku leppida: lisanna.kaar@torva.ee või tel. 528 1977

+372 528 1977
lisanna.kaar@torva.ee

Õppejuht

Jaana Raudsepp

Mõmmik
E, K, R kokkuleppel

Ritsu õppekoht
T
vastuvõtuajad muutuvad üle nädala (8.00-11.00 ja 13.00-16.00)

Tõrvalille õppekoht
N

vastuvõtuajad muutuvad üle nädala (8.00-11.00 ja 13.00-16.00)

+372 5627 2921
jaana.raudsepp@torva.ee

Muusikaõpetaja

Imbi Umbleja

 

+372 5647 2279

Liikumisõpetaja

Liia Ruusmann

 

+372 766 5335

Eripedagoog

Maarika Soomets

 eelneval
kokkuleppel

+372 5805 6082
maarika.soomets@gmail.com

Logopeed

 

 

 

Mänguterapeut

(Mõmmiku õppekoht)

Ines Piller

eelneval kokkuleppel

+372 5624 0472
ipiller69@gmail.com

Majandusjuhataja

Mari-Ann Freitak

 

+372 509 2633 

mariann.freitak@torva.ee

Remonditööline-majahoidja

Vladimir Pogosjan

 

 +372 5565 1439

Köögipersonal


Leye Mägi-Harak

Maris Liigand

 

 

Puhastusteenindaja

Anu Freimuth

 

 

Meie väärtused

Lasteasutuse visioon:
Mängin. Õpin. Hoolin. Varsti saangi kooli.

Lasteasutuse missioon:
Olla omanäoline, kultuuripärandit väärtustav ja edasikandev ning oma traditsioone hoidev organisatsioon, mis on avatud koostööks kõigi huvigruppidega.

Tõrva Lasteaed Mõmmik väärtused:
  • Hoolivus ja sallivus – Hoolime, kuulame ja mõistame, tagame parima keskkonna lastele.
  • Tervis ja turvalisus - Väärtustame tervist ja tagame ohutuse, oleme lapsele toeks tema mängudes, avastustes ja rõõmudes ning õpihimus.
  • Koostöö – Töötame koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel. Koostöö erinevate huvigruppidega tagab lasteaia arengu ja hea maine.
  • Lapsekeskne õpetamine – Õpetame ja õpime läbi mängu ja loova tegevuse.
Hoolime, kuulame ja mõistame, tagame parima keskkonna lastele.

Galerii

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Tõrva Lasteaed Mõmmik

torva vald logo

Uudiste kategooriad

Kiusamisest vabaks

torva gymnaasium logo

Facebook

Progetiiger

torva noortekeskus logo