LASTEAIAST

TÕRVA LASTEAED MÕMMIK

Tõrva lasteaed Mõmmik

Lasteaed asub spetsiaalselt selleks otstarbeks 1975. aastal ehitatud hoones, eemal sõiduteest ja kiviviske kaugusel metsast ning Riiska järvest. Asutus avati 20. oktoobril 1975.a. majanditevahelise lasteaiana. Alates 01.01.1991. aastast on lasteaed Tõrva Vallavalitsuse alluvuses.

Laste arvu vähenemise tõttu töötas maja alates 1991. a üheksa rühmalisena. 1996. a vähendati rühmade arvu kuuele rühmale. Vahepeal oli rühmade arv vähenenud kolmele rühmale. Laste arv on viimastel aastatel näidanud tõusutendentsi ja momendil on Tõrva lasteaias Mõmmik avatud kaheksa rühma, millest üks on sõimerühm, üks sobitusrühm ja ülejäänud liit- ja lasteaiarühmad.

Alates 1. septembrist 2023 kuulub Tõrva lasteaed Mõmmiku juhtimise alla lasteaed Tõrvalill (Tartu 3, Tõrva) ja Ritsu lasteaed (Linna küla, Tõrva vald). Mõlemas õppekohas on avatud kolm rühma.

Tõrva Lasteaed Mõmmik omab koolitusluba nr. 4172HTM, mis on välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 30.05.2006. a. Ajavahemikul 01. aprillist 2009 - 01. oktoobrini 2009. a toimus lasteaia rekonstrueerimine. Remondi käigus rekonstrueeriti täielikult elektri- ja küttesüsteem, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteem, siseruumid, soojustati katused ja seinad, ehitati välja ventilatsioonisüsteem jms. Remondi käigus uuendati ka lasteaia sisustust ja täiendati uute vahenditega õueala. Lasteaial on oma kinnine territoorium. 2010. a suvel sai lasteaed Vabariigi presidendi konkursi ”Kaunis Eesti kodu 2010” konkursi võitja tiitli.

Lasteaed Mõmmik on looduslähedane lasteaed, mis võimaldab individuaalset lähenemist igale lapsele. Hea looduslik asend (järve, jõe ning metsa lähedus) võimaldab hästi rakendada süvendatud keskkonnaalast õpet ja õuesoleku aega huvitavalt ning kasulikult sisustada. Uue ilme saanud lasteaia õueala annab endisest enam lastele võimalusi neid huvitavateks tegelusteks ja õuesõppeks.

Tõrva Lasteaeda Mõmmik juhtis 37 aastat Urve Saks, kelle viimane tööpäev oli 28. juuni 2019. Alates 15. juuli 2019 juhib Mõmmiku Lasteaeda direktor Lisanna Kaar.

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Tõrva Lasteaed Mõmmik

torva vald logo

Uudiste kategooriad

Kiusamisest vabaks

torva gymnaasium logo

Facebook

Progetiiger

torva noortekeskus logo