‘TÕRVALILL’ õppekoht

Miks just Tõrvalill?

Tõrvalill Tartu 3, Tõrva linn (3 rühma)

Õppekoht on avatud tööpäevadel 07.00-18.30, valverühm töötab 17.30-18.30.

Tõrvalill on väike lastesõbralik, kolmerühmaline õppekoht.

Tõrva sovhoosi lasteaed avati 8. aprill 1968 a. Töötas 1 sõime- ja 1 aiarühm. 1972 a. tehti juurdeehitus ning sellest ajast töötab majas 1 sõime- ja 2 aiarühma.
Alates 1992 kuulub lasteaed Tõrva linnale.

Pakume turvalist töökeskonda. Aiaga piiratud õuealal saavad lapsed liivakastis mängida, ronida ja joosta. Sõimerühmal on maja taga mängimiseks eraldatud aiaga piiratud ala.

Tublid õpetajad on alati valmis lapsevanematele toeks olema.


torvalill.jpg
torvalikk_tegevus.jpg

Sündmuste kalender

Õppekohtade üritused võivad erineda. Iga õppekoha ürituste korraldamise ja toimimise eest vastutavad sealse maja kollektiiv, lähtudes just oma maja laste huvidest, vajadustest, arengust ja traditsioonidest.

Tõrvalille õppekoha üritused

Rühmad, õpperuumid ja personal

Sellest õppeaastast on Tõrvalille õppekohas 3 rühma

Tõrvalille õppekoht

PÄIKESEJÄNKUD (Sõimerühm)

LEPATRIINU (Lasteaiarühm 4-6.a)

PÄEVALILLE (Lasteaiarühm 3-7.a)

Rühm

Õpetaja

Õpetaja abi

PÄIKESEJÄNKU
Sõimerühm
1,5-3 aastased lapsed

Pille Heidrits

Marlene Sild(assistent)

Merle Markus

LEPATRIINU
Lasteaiarühm
4-6 aastased lapsed

Terje Seer

Anu Leeduks

Ulvi Borodkin

PÄEVALILL
Lasteaiarühm
3-7 aastased lapsed

Siiri Nõmmsalu

Tea Kondike(assistent)

Ülle Käärik

Ametikoht

Nimi

Vastuvõtuaeg

Kontakt

Direktor

Lisanna Kaar

 

Tõrvalille õppekoht

Teisipäeval 7.50 - 09.00 ja 12.00 - 14.00

 

NB! Palume eelnevalt kohtumise aeg kokku leppida

+372 528 1977
lisanna.kaar@torva.ee

Õppejuht

Jaana Raudsepp

Tõrvalille õppekoht
Neljapäeval 8.00-11.00 ja 13.00-16.00

 

NB! Palume eelnevalt kohtumise aeg kokku leppida

+372 5627 2921
jaana.raudsepp@torva.ee

Muusikaõpetaja

Katrin Viskov

 

 

Liikumisõpetaja

Ulvi Riitsalu

 

 

Logopeed

 

 

 

Majandusjuhataja

Mari-Ann Freitak

 

+372 509 2633 

mariann.freitak@torva.ee

Remonditööline

Vladimir Pogosjan

 

 

+372 5565 1439

Köögipersonal


Terje Saar

 

 

Majahoidja

Marje Vahtre

 

 

Meie väärtused

Lasteasutuse visioon:
Mängin. Õpin. Hoolin. Varsti saangi kooli.

Lasteasutuse missioon:
Olla omanäoline, kultuuripärandit väärtustav ja edasikandev ning oma traditsioone hoidev organisatsioon, mis on avatud koostööks kõigi huvigruppidega.

Tõrva Lasteaed Mõmmik väärtused:
  • Hoolivus ja sallivus – Hoolime, kuulame ja mõistame, tagame parima keskkonna lastele.
  • Tervis ja turvalisus - Väärtustame tervist ja tagame ohutuse, oleme lapsele toeks tema mängudes, avastustes ja rõõmudes ning õpihimus.
  • Koostöö – Töötame koos ühiste kokkulepitud eesmärkide nimel. Koostöö erinevate huvigruppidega tagab lasteaia arengu ja hea maine.
  • Lapsekeskne õpetamine – Õpetame ja õpime läbi mängu ja loova tegevuse.
Hoolime, kuulame ja mõistame, tagame parima keskkonna lastele.

Galerii

Meist

Tõrva Lasteaed Mõmmik

Aadress: Valga 58, Tõrva, 68606 Valga maakond
Telefon: +372 766 5335

Tõrva Lasteaed Mõmmik

torva vald logo

Uudiste kategooriad

Kiusamisest vabaks

torva gymnaasium logo

Facebook

Progetiiger

torva noortekeskus logo